بهترین شکل حضور بیمه گران خارجی در بازار داخلی

به گزارش اخبار پولی مالی، معصوم ضمیری، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بیمه پاسارگارد به خبرنگار مادرباره بهترین مکانیسم تعیین حق بیمه گفت: بهترین مکانیسم ارائه نرخ در هر بازار حرفه ای آشنایی با اصول محاسبات حق بیمه می باشد که شامل محاسبات حق بیمه ریسک، هزینه های اداری و فروش و پیش بینی سود مورد انتظار سهامداران است.

ضمیری ادامه داد: بنابراین بازار بیمه کشور به شدت نیازمند اطلاعات لازم برای انجام محاسبات حق بیمه به همراه آموزش کافی در این باره می باشد.

مدیرعامل بیمه پاسارگارد در پاسخ به این پرسش که ریشه معضل نرخ شکنی در صنعت بیمه داخلی را در چه می بینید، چگونه می توان به صورت ریشه ای با آن مقابله کرد؛ کفت: نرخ شکنی واژه ای است که در بازار بیمه دارای تعرفه به کار برده می شود. بنابراین در بازار بیمه کشور که شرکت های بیمه در ارائه نرخ حق بیمه ملزم به رعایت تعرفه خاصی نمی باشند بهتر است به جای آن ” ارائه نرخهای غیر فنی” به کار برده شود.

به گفته وی؛ شرکت های بیمه ممکن است نرخ های غیر فنی در بازار عرضه نمایند که اهم دلایل آن عبارتند از؛ عدم اطلاع کافی از میزان ریسک و ارزیابی آثار مالی آن، عدم آشنایی با اصول مربوط به محاسبات حق بیمه، نداشتن امکانات لازم از جمله نیروی انسانی متخصص در خصوص تعیین حق بیمه و نیاز به نقدینگی جاری برای انجام تعهدات بیمه نامه های گذشته.

ضمیری درباره آثار رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور نیز گفت: آثار رفع تحریم های اقتصادی به تدریج در اقتصاد کشور و به تبع آن در بازار بیمه کشور نمایان می شود. بنابراین می توان گفت بیمه گران خارجی از بازارهای مختلف بین المللی در حال بررسی و مطالعه شرایط بازار بیمه می باشند تا متناسب با نتایج حاصل از بررسی، تصمیمات لازم را در خصوص نحوه حضور خود در این بازار ترسیم کنند.

ضمیری در پاسخ به این پرسش که آیا با ورود مستقیم بیمه گران خارجی به بازار بیمه داخلی از جمله بازار بیمه انرژی، حمل و نقل، عمر و سرمایه گذاری موافق هستید یا خیر، گفت: ورود بیمه گران خارجی در صورتی که با برنامه ریزی و هدفمند صورت پذیرد می تواند آثار مثبت و مفیدی در توسعه بازار بیمه کشور به ویژه در بخش های بیمه انرژی، حمل و نقل، عمر و تامین آتیه فراهم نماید. بنابراین اکثر کارشناسان صنعت بیمه با آن موافقند.

وی در باره بهترین وضعیت حضور و فعالیت بیمه گران خارجی در بازار بیمه داخلی به اخبار پولی مالی گفت: برخی شرکت های خارجی ممکن است حضور در بازار بیمه کشور را به صورت تامین پوشش های بیمه اتکائی در دستور کار خود داشته باشند. اما به نظر می رسد بهترین شکل حضور و فعالیت بیمه گران خارجی به طور مستقیم در بازار بیمه داخلی همکاری مشترک آنان با شرکت های بیمه فعال در بازار می باشد.

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بیمه پاسارگارد در پاسخ به این پرسش که آیا با ایجاد بازار آزاد بیمه و ایجاد شرایط رقابت آزاد بین بیمه های خارجی و داخلی در بازار داخلی به شرط امکان وجود این شرایط در کشور مبدا بیمه خارجی برای بیمه های داخلی موافقید، چرا؛ اذعان داشت: مطابق مقررات جاری در کشور، به ویژه قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان حضور شرکت های بیمه خارجی به طور مستقل و در کنار شرکت های بیمه داخلی وجود ندارد. بنابراین مشارکت آنان با اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تاسیس یا اداره شرکت های بیمه ایرانی تنها راه ممکن می تواند باشد.

ضمیری همچنین در رابطه با تصویب صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در مجلس و تاثیر آن بر صنعت بیمه کشور گفت: صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به منظور تامین پوشش پایه و عمومی برای هموطنان گرامی در اقصی نقاط کشور تاسیس می شود و موجبات تعمیم خدمات بیمه را به صورت گسترده فراهم می سازد؛ البته شرکتهای بیمه نیز می باید در جهت تکمیل پوشش های پایه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، خود نیز توسعه بیمه در اینگونه موارد را در دستور کار داشته باشند./ اخبار پولی مالی

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز