بازگشت شاخص به مدار نزولی

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، امروز در بازار ارزش معاملات به ۲۷۱ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بالغ شد که این رقم ناشی از مبادله یک میلیارد و ۴۵۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۷۴ هزار و ۴۰۵ نوبت بود.

نمودار زیر روند تغییرات شاخص بازار سرمایه را نشان می دهد:

همچنین نمادهای خودرو، کگل، فارس و و معادن بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند و نمادهای تاپیکو، حکشتی و فملی بیشترین تاثیر مثبت را داشتند.

جدول زیر میزان تاثیر نمادهای مختلف بر شاخص بازار سرمایه را نشان می دهد.

همچنین برترین تقاضا مربوط به نمادهای مسبز۹۷۱۱، کسرا، تایرا و البرز و بیشترین عرضه مربوط به نمادهای ورنا، خپارس، تفارس و مساپا۹۵۵ بود.

جدول های زیر برترین عرضه و برترین تقاضاها را در بازار امروز نشان می دهد:

فاپول
بازیابی رمز