انتشار پیش بینی های پتروشیمی آبادان

به گزارش اخبار پولی مالی، شرکت پتروشیمی آبادان طی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۵ با اختصاص ۲۲۸ ریال زیان به ازای هر سهم معادل ۴۹ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

شرکت پتروشیمی آبادان زیان هر سهم در دوره منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال جاری را مبلغ ۴۶۵ ریال برآورد کرد و اعلام کرد طی دوره شش ماهه نخست سال با تحقق ۲۲۸ ریال زیان به ازای هر سهم معادل ۴۹ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داده است.

“شپترو” دلیل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۵ را حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه پیشین، به شرح زیر اعلام کرد:

مبلغ ۱۶ میلیارد و ۷۸۲ میلیون ریال در سرفصل خالص سایر درآمدها (هزینه ها) بابت تسعیر ارز ناشی از عملیات شرکت است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز