افزایش پایگاه های شبانه روزی بانک ملت

به گزارش اخبار پولی مالی،مدیریت شعب استان گلستان با هدف افزایش سطح دسترسی مشتریان به خدمات الکترونیک بانکی و کاهش مراجعات حضوری به شعب، چهار پایگاه شبانه روزی جدید در سطح استان راه اندازی کرد.

با بهره برداری از این مراکز، شمار پایگاه های شبانه روزی بانک ملت در استان گلستان به ۱۹ پایگاه با ۳۱ دستگاه خودپرداز افزایش یافت.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز