افتتاح شرکت کیمیاداران کویر،به زودی

به گزارش اخبار پولی مالی، شرکت کیمیاداران کویر که با بهره مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن به اجرا در آمده است به بهره برداری خواهد رسید.

این شرکت با دریافت حدود ١۵ میلیون و ٧۶٢ هزار یورو تسهیلات ارزی و ٢٣٠ میلیارد ریال تسهیلات داخلی برای ١٣٠ نفر اشتغال ایجاد می کند.

شرکت کیمیاداران کویر که در شهر بهاباد استان یزد احداث شده است در سال اول فعالیت خود ٢١هزار تن کود تریپل سوپر فسفات (t.s.p) تولید خواهد کرد.

گفتنی است بانک صنعت و معدن با تامین مالی طرح های صنعتی در استان های مختلف ، نقش موثری در بسط توسعه صنعتی و اشتغال آفرینی در کشور داشته است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز