اعلام نکات کلیدی قراردادهای اختیار معامله سهام

به گزارش اخبار پولی مالی، نکات کلیدی در خصوص قراردادهای اختیار معامله سهام که از اهمیت ویژه ای برخوردار است توسط اداره ابزار های نوین مالی اعلام شد.

قراردادهای تعریف شده از نوع اختیار خرید است و سرمایه گذاران می توانند فقط نسبت به اخذ موقعیت خرید در نمادهای ایجاد شده اقدام کنند و اخذ موقعیت فروش تنها در صورت بستن موقعیت های قبلی اخذ شده امکان پذیر خواهد بود. در ضمن معاملات از طریق سامانه نامک کارگزاران انجام می شود.

سبک اعمال این نوع از قراردادها، از نوع اروپایی بوده، به این معنا که فقط در سررسید قابلیت اعمال خواهند داشت.

همچنین در نحوه اعمال باید توجه داشت که نحوه اعمال قراردادها بصورت غیرخودکار است، به این ترتیب که دارندگان موقعیت باز خرید در صورت تمایل به اعمال باید درخواست اعمال خود را از طریق کارگزار مربوطه و مطابق با قرارداد مشتری-کارگزار، به اتاق پایاپای اعلام کنند.

تسویه در قراردادهای اختیار معامله سهام به سه صورت امکان پذیر است که باید توسط دارندگان موقعیت باز خرید در صورت اعمال قرارداد و همچنین دارندگان موقعیت باز فروش به کارگزار مربوطه اعلام شود: صرفاً قدی: تسویه فقط به صورت نقدی انجام شود. اول نقدی بعد فیزیکی: اولویت با تسویه نقدی است در غیراین صورت تسویه بطور فیزیکی انجام می گیرد. صرفاً فیزیکی: تسویه فقط بصورت فیزیکی انجام شود.

دارندگان موقعیت باز خرید امکان انتخاب هر ۳ گزینه را خواهند داشت، اما برای دارندگان موقعیت باز فروش تنها ۲ گزینه آخر قابل انتخاب است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز