ادارات تهران تا شنبه آماده دریافت اظهارنامه مالیاتی هستند


رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت‌: در شهر تهران و برخی از شهرها که پنجشنبه ها تعطیل است ، همکاران ما تا روز شنبه آماده دریافت اظهارنامه مردم هستند.

سیدکامل تقوی نژاد افزود ‌ : گرچه سعی شده است عمده اظهارنامه و پرداخت های مالیاتی الکترونیکی انجام شود ، اما برخی از مودیان به خاطر اطمینان بیشتر راغب هستند به واحدهای مالیاتی مراجعه کنند.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز